Stichting haarlemsbouwplannen.nl

De Haarlemmerhout

De Hout Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

Gemeentelijke stukken toegevoegd op 26 april 2008:

Klik hier voor de visie van wijkraden en onze stichting:

 

 Historische tekst 1483

 

 

kapschade in de Hout augustus 2008

 

 

De kunst van het maken van een
verslag zonder inhoud:

 1. Het voorwoord van de wethouder stopt midden in een zin

 2. Ca twaalf groepen werden op aanwijzing van de gemeente verzocht een rondwandeling te maken door de Hout en hun bevindingen daarna over het voetlicht te brengen. Geen van deze bevindingen wordt aangehaald in het verslag.

 

 

 

Overkap de Paviljoenslaan bijvoorbeeld zo

HD 26 september 2007 Symposium verslag

 

 

Samenvatting van het (nauwelijks nuttige) symposium:

 • Lange inleidingen, (te) veel sprekers, waaronder een stadsocioloog (met praat over de creatieve industrie e.d en het Vondelpark), verder veel historisch terugblikken, nog meer vergelijkingen met het Vondelpark, maar ook terecht veel aandacht voor bijzondere planten en het unieke karakter van De HOUT. Huib Sneep (B.S.I. Bomenservice) en Sander Rombout (Landschapsarchitect  bij Copijn) richtten zich op de Hout en werden zeer gewaardeerd.

 • Gedeputeerde Hooijmaijers lanceerde het idee het Frederikspark te adopteren.

 • Iemand deed de suggestie de Hertenkamp te verkleinen (waarom mag Joost weten). Geen van de sprekers nam dat idee over noch dat voor een waterpartij. Integendeel, vrijwel iedere spreker en werkgroep (ca. tien groepen voor de gelegenheid samengesteld) bracht naar voren dat de Hout eigenlijk maar een ding mist, en dat is onderhoud.

 • Men was het er over eens dat veranderingen of grote ingrepen ongewenst zijn. Behoudt de Hout.

 • Een volle dag, zonder duidelijk waarom. De Haarlemmerhout staat niet eens op de prioriteitenlijst van het  college en geld is er niet voor vrijgemaakt.

Haarlemsbouwplannen sprak met één van de aanwezige topambtenaren, een ontgoocheling:

"De gemeente wacht nog een deskundigen rapport af, zal dan gaan evalueren, een plan van aanpak opstellen en verwacht dan in 2009 zover te zijn dat er ergens mee begonnen zou kunnen worden. Maar geld ontbreekt."

 

Haarlemsbouwplannen stelt dat met het onderhoud onmiddellijk, nog dit jaar, zou kunnen worden gestart!

 

Zowel gastsprekers als 'groepssprekers' gaven vrijwel unaniem aan dat de Hout uniek is in vele opzichten haar eigenheid dient te behouden! De rondwandeling op de modderige paden maakten dat overduidelijk!

Erik Haverkorn

 

 

Over het beheer:

"De Hout kan dè ideale sociale werkplaats van Haarlem zijn!" (Sjakie Haverkorn)

 

Uitnodiging voor het Symposium van de Gemeente Haarlem▼

 

 

 

Participatie van buurgemeente Heemstede?

 

Stoere praat!

Maar hoe fout is het met de Hout?

 

Een aantal paden ligt er verwaarloosd bij, het gras van het vlooienveld is voor een deel kaal, sommige bomen zien er niet gezond uit, banken worden onplezierig gebruikt, zijn er voldoende en geschikte afvalbakken voor de verblijvende burger? Is dat op te lossen met de 'kettingzaag'.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de Haarlemmerhout volgens WIKIPEDIA

 

mei 2006, 11:48
Laatst bijgewerkt op 23 mei 2006, 15:44

haarlem - 

De Haarlemmerhout zou een fantastische plek kunnen zijn, maar dat is het niet. De werkelijke schoonheid van het park gaat verscholen achter een sluier van verwaarlozing, meent Arnout Heemskerk, stadsverslaggever van deze krant. Een oproep aan de 'gegoede burgerij'.

Het is er goed toeven, dezer dagen. Terwijl de lente de stad (normaalgesproken) langzaam onder een warme deken legt, is het onder het eeuwenoude lover van de Haarlemmerhout aangenaam koel.

En doodstil.

Op een enkele fietser of buurtbewoner die de hond uitlaat na, heeft de wandelaar het rijk alleen. En hoewel die rust weldadig aandoet, bevreemdt het des te meer. Waar zijn de Haarlemmers? Waarom geniet niemand van de Hout?

Je hoeft er geen studie voor te doen om vast te stellen dat parken een belangrijke functie in de stad hebben. Wie wel eens in het Vondelpark of het opgeknapte Westerpark langs de Haarlemmerweg in Amsterdam komt, kan dat met eigen ogen zien. Daar wordt volop gespeeld, muziek gemaakt, geluierd, gepicknicked, ja er wordt zelfs volop geïntegreerd, óók in 2006. Jong en oud, rijk en arm, blank en gekleurd, skaters en wandelaars, alles naast elkaar en door elkaar.

Overdreven? Wellicht, maar we kunnen wél vaststellen dat de parken in de hoofdstad gebruikt worden.

Niet in Haarlem. Behoudens het Vlooienveld, waar nog wel eens wat volk komt (iets te veel naar de zin van de politie, zo bleek vorige week), is de Hout niets meer dan een reusachtige en luxe uitlaatplek voor honden. Wat ooit het lustbosch voor de Haarlemse (én Amsterdamse) burgerij was, is nu niet meer dan een verzameling verwaarloosde bomen. Een bos waarin je hooguit op weg bent naar iets anders. Maar niet verblijft. Het geldt met name voor het deel tussen de Wagenweg en de Fonteinlaan, in de volksmond ook wel het Donkere Bos genoemd - en niet zonder reden.

Het is er vies, onkruid tiert er welig, de paden zijn slecht onderhouden, de bankjes -als ze er al staan - wankel. Omgevallen bomen liggen kris kras verspreid op de grond. De werkelijke schoonheid van het park gaat verscholen achter een sluier van verwaarlozing.

Nogal wiedes dat het zo'n oase van rust is en de cynicus zal zeggen: vooral zo laten dus, want anders krijg je alleen maar overlast.

Ik ben het daar niet mee eens. Een stadspark behoort levendig te zijn, en volop in gebruik. Haarlem is de meest versteende stad van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van landbouw uit 2004. In die context is het onbegrijpelijk dat het grootste stuk groen binnen de stadsgrenzen, geen centrale rol speelt in de beleving van de inwoners.

Ligt dat aan de Hout, of aan de Haarlemmers? Misschien beide.

Om met het eerste te beginnen. Hoe het aantrekkelijker te maken? Negen ideeën om mee te beginnen.

 1. Wie weet de hoofdingang van de Hout? Niemand, want die is er niet. Het bos is naar binnengekeerd en ligt geïsoleerd ten opzichte van de omgeving. Verbeter dus de toegankelijkheid van het bos. Breek het open naar de stad. Creëer duidelijke ingangen (voorbeelden: Vondelpark, Central Park in New York). Doe de hekken desnoods 's nachts weer op slot. Voor alle duidelijkheid: Het bos was tot 1795 omheind, maar hekken werden door de 'Bataafse vrijheid ontoelaatbaar geacht' (Uit het boek: Haarlemmerhout 400 jaar, 1984).

 2. Verbeter de fiets- en wandelpaden. Offer desnoods wat groen en bomen op, maar maak het bos overzichtelijker.

 3. Voeg functies toe, juist in het 'donkere' gedeelte: een terrasje, kleinschalige horeca die past bij het karakter van het bos. Dus niet Dreefzicht uitbreiden, maar iets kleiner en eleganter. Voorbeeld: het Blauwe Theehuis in het Vondelpark.

 4. Maak een apart gedeelte om honden uit te laten. Bijvoorbeeld in een lange, afgescheiden strook langs het park. Handhaaf streng. En neem twee mensen in dienst die de poep opruimen. Daar zijn prachtige karretjes voor met krachtige stofzuigers. Het Westerpark heeft ook zo'n iemand in dienst: hij is een geliefde verschijning in het park.

 5. Voeg waterpartijen toe. Verfrissend in de zomer, ideaal in de winter voor schaatsers. En in lijn met de ideeën van de oude Zocher, de tuinarchitect die zich halverwege de negentiende eeuw intensief met het park bemoeide.

 6. Geloof niemand die zegt dat de Hout een stadsbos is. Nog erger: een oerbos. Dat is onzin. Een smoes om niet in te willen grijpen en ‘de natuur zijn werk te laten doen'. Accepteer dat de Hout een stadspark is.

 7. Verbeter het imago van de Hout. Koester de geschiedenis van het park, maar laat de oubolligheid los. Wie interesseert zich nog voor Hildebrand (schrijver) en de Camera Obscura (zijn boek)? Verplaats desnoods het Hildebrand-monument naar het Teylers. Nodig vervolgens filmmakers en reclamemakers uit. Verzin een campagne.

 8. Hou op met klagen over de Fonteinlaan die de Haarlemmerhout zo jammerlijk in tweeën splijt. Ook voor de Spanjaardslaan bestaan geen alternatieven. Steek energie in zaken die wél te veranderen zijn.

 9. Hou sowieso op met klagen, maar doe iets.

Daarmee zijn we aangekomen bij de Haarlemmers zelf. Want wie moet het organiseren en betalen? Reken niet op de gemeente. Vanwege de beroerde financiële positie, maar ook door wat ik de boekhouderparadox noem.

Haarlem heeft nauwelijks nog hoveniers in dienst. Zo'n driekwart van al het groenonderhoud in de stad is uitbesteed. Bedrijfjes worden ingehuurd om het gras te maaien, het oude hout weg te halen, de boomspiegels vrij te houden, kortom het park op orde houden.

Dat is de paradox van 'efficiënt werken': wordt werk eenmaal uitbesteed, dan wordt ook zichtbaar hoe duur het is. Worden kosten inzichtelijk, dan is het ook makkelijker bezuinigen. Vroeger deed de ondoorzichtige bureaucratie het werk (en was er betrokkenheid), nu betaalt de gemeente alleen maar de rekeningen (en is het groen letterlijk op afstand gebracht). Lees hierin de verklaring waarom vanaf de jaren tachtig alleen maar op beheer is bezuinigd en het groenonderhoud op een alarmerend laag niveau terecht is gekomen.

Terug naar onze geliefde Hout. De gemeente Haarlem verstrekt wel eens staatjes die laten zien waar de bewoners met de hoogste inkomens wonen. Laten die buurten nu precies in een prachtige kring om de Hout heen liggen! De huizen in Zuiderhout, Bosch en Vaart, de Koninginnebuurt zijn de duurste van Haarlem. Zoals iedere makelaar weet: locatie is alles. Een flink deel van de waardestijging van de huizen is te danken aan de directe nabijheid van de Haarlemmerhout.

Is het dan te veel gevraagd iets daarvoor terug te doen? Om iets geks te noemen: stop één promille (eenduizendste) van de waardestijging van de huizen in een speciaal fonds, een je hebt een prachtig startkapitaal voor een nieuwe, actieve vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout.

Als het Vondelpark zo'n vriendenclub heeft (en zwembad De Houtvaart trouwens ook), waarom dan niet de Hout?

Ik bedoel dus niet de wijkraden, want ondanks goede bedoelingen en inspanningen, de leden blijven vrijwilligers die simpelweg - met alle respect - niet (invloed)rijk genoeg zijn om echt iets voor elkaar te krijgen. Ik bedoel de ‘gegoede burgerij', mecenassen, de rijke stinkers die werkelijk een vuist kunnen maken. Geloof me, ze zijn er, maar ze houden zich goed verborgen.

De grap wil dat een van Nederlandse bekendste tuinarchitecten Dick Beijer in de Hout woont. Maak hem direct erelid van de Vrienden en laat hem alvast eens ontwerpje maken. Andere invloedrijke Haarlemmers komen dan ook wel over de brug. Voor wie niet gelooft in het mecenaat: de belangrijkste ingreep in de Hout (recht voor het provinciehuis) werd georganiseerd én betaald door een particulier. Het Vondelpark en Central Park: de gegoede burgerij deed het werk.

Niet langer wachten dus. Haerlemmers: Red uw lustbosch en tover het om tot een waar en werkelijk stadspark. Eeuwige roem en dankbaarheid vallen u ten deel.

Arnout Heemskerk, stadsverslaggever Haarlems Dagblad
Deze opinie verscheen zaterdag 20 mei in Haarlems Dagblad

 

 

Reacties

 

Uitstekend artikel en dito alternatief! Een suggestie: betrek Heemstede er ook bij. De stadsgrens is immers dichtbij en ook Heemstedenaren zijn gebaat bij een aantrekkelijke Haarlemmerhout. Daarbij ligt in Heemstede eveneens financieel potentieel voor het initiatief, dus zou ik de cirkel niet te klein houden.

Gepost door T. Brouwer op 22-05 12:32

 

@Arnout Heemskerk Geheel mee eens! Als regelmatig bezoeker van het Vondelpark verbaas ik me over de complete lusteloosheid die de Hout uitstraalt. Wat volgens mij het voornaamste punt is: het ontbreekt aan goede Horeca in het park. Het Vondelpark is aantrekkelijk omdat zowel Vertigo, Het Blauwe Theehuis als het kleinschaliger pannenkoekenhuis en het terrasje bij de skateverhuur voorhanden zijn. Deze lokaties, samen met het openluchttheater, trekken de mensen naar het park. Dat maakt het Vondelpark tot een plek waar je eerst even aan het water gaat zitten, gaat voetballen of naar muziek gaat luisteren. Om vervolgens iets te eten of te drinken op een van de mooie terassen. Dit is voor Haarlem ook mogelijk. Laat dus twee horecaondernemers toe: een voor een wat ouder publiek en een voor een wat jonger publiek. Ouderen en jongeren haten elkaar in Haarlem dus het is het best deze gescheiden te houden. Organiseer vervolgens op zeer regelmatige basis optredens in de muziekkoepel. Zet daar een bierpomp bij ter verhoging van de feestvreugde. Ga niet onmiddelijk lopen zeuren over vergunningen, politieverordeningen e.d. Organiseer een voetbaltoernooitje op het vlooienveld. Helaas vrees ik dat bovenstaande niet van de grond gaat komen omdat de angst voor overlast (geluid, drank of mensen uberhaupt) in Haarlem altijd groter is dan de wil om ergens iets van te maken. Veel kleinburgers wensen Haarlem een toekomst toe als hutje op de hei. Zal dat in dit geval juist iets te maken hebben met de gegoede burgerij die rond de Hout woont?

Gepost door Thijs op 22-05 12:50

·                           

Ahum, internet is een rap medium, maar als ik de snelheid van dit forum zo beschouw had ik m'n commentaar beter per post kunnen geven... Misschien een moderator nodig? Ofwel: wanneer worden de reacties gepubliceerd?

Gepost door Thijs op 22-05 13:58

 

Op het moment dat ik dit intik staat er bij het artikel dat er nog géén recties zijn. Dan zou dit de eerste moeten worden. Maar rechts opzij van het overzicht van alle artikelen staat dat er al drie reacties zijn. Hoe kan dat? Ik had het laatst ook bij een reactie op de brand bij Brederode - het leek alsof ik de eerste was maar ik was de tiende of zo. Maar toen stond er dat je ergens op moest klikken als je de reacties niet kon zien. Maar nu zag ik niks.....

Gepost door Nurks op 22-05 15:31

·                           

Wat de auteur schrijft over De Hout is goed, duidelijk en waar. Maar zouden welvarende Haarlemmers echt zoveel geld voor De Hout willen geven dat je er echt iets mee kan doen? En zou de gemeente er dan niet helemáál geen geld meer aan besteden? Haarlem is een mooie stad maar we worden slecht bestuurd.

Gepost door Nurks op 22-05 15:34

Leuk stukje en leuk bedacht. Maar Haarlem is nou net geen Amsterdam of New York. Dat is het mooie. De Haarlemmers fietsen 10 minuten en zijn in de duinen of in 20 minuten aan zee. Hierdoor is er minder aandacht voor de Hout. En de hout is juist zo mooi doordat het er niet zo aangeharkt is als het Vondelpark. Wandelen in alle rust is juist de charme van dit bos, maar dat is persoonlijk. Het argument dat de "rijken" rondom de Hout even zouden moeten betalen is natuurlijk onzin. Wat dacht u dat deze mensen aan belastingen betalen? Een hoop in ieder geval kan ik u vertellen en dan met namen de mensen die er al jaren wonen en ook niet zitten te wachten op allerlei trendy horeca in het bos.

Gepost door Bomenjager op 22-05 15:54

·                           

Starters c.q. betaalbare woningen lijkt mij ook wel wat. Wanneer komt die pannenkoekenboot of dat extrahaventje van Vijn, joh het ligt aan de bewoners die zoeken hun vertier elders op en dat zou wel eens door een gebrek aan visie en uitvoering kunnen liggen. Haarlem is volgens mij een uitstekende teststad met een moeizame blubberachtige voortgang, lukt een plannetje hier dan lukt het bijna overal... tis net NY, in het klein dan.

Gepost door Witlof op 22-05 21:04

·                           

De Haarlemmerhout is niet echt een park maar een bos door de eeuwen heen vandaar de dikke bomen die ook af en toe omwaaien! Niet weghalen want dat is de natuur! Slecht onderhouden de Hout? Onzin!!! Dagelijks wandel ik in de Hout en het is er prachtig, geen enkele behoefte aan Vondelpark toestanden! Is meneer een projectontwikkelaar? Geen toestanden in de Hout en handen af wat in Eeuwen zo is geroeid! Op de wagenweg zijn expres geen parkeerplaatsen aangelegd bij de Hout nb. deze is pas gerenoveerd! Het veld bij de muziektent wordt af en toe ook omgetoverd tot een puinhoop met het pop gebeuren , de rest van de Hout ook? Dagelijks zie ik veel mensen die met plezier elkaar ontmoetten in de Hout al dan niet met of zonder hond , echt een sociaal gebeuren dus! ....Handen af van de Haarlemmer Hout !!!!

Gepost door Dirk op 23-05 09:12

 

@Dirk Vondelpark toestanden? U bedoelt een park waar ALLE inwoners van een stad gebruik van maken en niet slechts het deel dat rust, reinheid en regelmaat wenst? Als u in stilte wilt wandelen, dan gaat u maar naar de duinen. De Hout is een stadspark. Iedereen die bijvoorbeeld het succes van Westerpark in Amsterdam kent, weet dat het in de Hout schort aan een goede invulling. Het ontbreekt aan activiteiten, cultuur en horeca. Het zou zonde zijn om deze vernieuwingen aan de Hout te onthouden, omdat het bekende clubje Dirken (lees: de eeuwig behoudenden) bij het woord ‘verandering’ in een conservatieve reflex schieten. De Hout ligt midden in de stad en het is onrealistisch te doen alsof op deze omgeving de regels van de natuur van toepassing zijn. Het is een groene omgeving die schreeuwt om actie. De Hout kan zich ontwikkelen tot een plek waar mensen elkaar tegenkomen, van verschillende rangen, standen en komaf. Een park kortom, voor ALLE Haarlemmers. Niet alleen voor hondenbezitters.

Gepost door Thijs op 23-05 09:53

·                           

Jammer dat er zoveel geld uitgegeven wordt aan nog meer onzinnigs. De Hout ONZE Hout verdient beter. Wat zou ons Haarlem zijn zonder De Hout en Beets...

Gepost door Ruud Kreeftmeijer op 23-05 20:44

·                           

Zie ook het Raarlems Dagklad: http://raarlemsdagklad.web-log.nl/log/5899565

Gepost door Jaspers op 24-05 01:15

·                           

Ga eens kijken in Sassenheim; daar is Park Rusthoff, een Engelse landschapstuin waar ook niemand kwam, door een stichting van vrijwilligers en particulieren omgetoverd in een mooi groen park, waar heel veel gebeurt voor jong en oud. Het park is zo het (maatschappelijk) hart van Sassenheim geworden; kijk maar op www.parkrusthoff.nl

Gepost door Marca Bultink op 24-05 09:02

·                           

Punt 4 is de kern van het probleem: Honden Het is het probleem van alle parken in Haarlem. Het Bolwerk is opgeknapt maar als hardloper kom ik er nog niet meer. Iedere hond loopt maar los en het stinkt er naar poep. Ik heb een brief aan de gemeente geschreven, maar die antwoorden dat het probleem 'te complex' is.

Gepost door Dientje op 24-05 13:11

·                           

Punt 8: natuurlijk wel. Haarlem zou doorgaand verkeer (en openbaar vervoer!) misschien uit zicht ondergronds door moeten laten stromen....

Gepost door Erwin Haasnoot op 24-05 13:28

·                                                                                                                                                  

Natuurlijk moet de Haarlemmer Hout weer worden zoals het vroeger was. Een prachtig speelpark voor kinderen en een wandelpark voor volwassenen compleet vijver en fontein met beelden, de hertenkamp en het theehuisje. En natuurlijk niet te vergeten de midgetgolfbaan. Prachtige grasvelden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar in het muziekhuisje gezelligheid troef is. Opknappen dus dat park. Mooie en goed begaanbare wandelpaden, een open structuur en geen 'natuurlijke rotzooi'. Dames en heren natuurfreeks, de gedachte dat de natuur zijn gang moet gaan is al lang achterhaald. Dit geldt zeker voor een stadspark. Eigenlijk heeft die visie voor een stadspark nooit gegolden. In een stadspark moet het bruisen van gezelligheid. Maar dat kan alleen als het park een betrouwbare, open structuur, uitstraalt. En opgeruimd en aanlokkelijk is. Maar wie gaat dat betalen. U en ik (de Gemeente dus), of een gezamenlijk initiatief van burgers en bedrijfsleven. Ben benieuwd!!

Gepost door Jos Brouwer op 24-05 22:01

 

Misschien is de heer Heemskerk een gelukkiger toekomst beschoren indien hij zijn domicile kiest in het door hem zo geliefde toeristenfuikje Amsterdam? Zijn punt 6 toont alleen maar zijn eigen kortzichtige en hoogst destructieve bekrompenheid : De Donkere hout IS het laatste stukje van het oorspronkelijke oerbos. C. van Toor, Haarlem

Gepost door Kenau op 16-06 06:32

 

Bijzondere planten:
stinsenplanten, waaronder Bosgeelster en Knikkende vogelmelk, Wilde hyacint, Daslook, Muskuskruid, Bronkruid, Grote muur. Vele monumentale bomen.

Karakteristieke vogels:
Boomklever, Grote bonte specht; Zwartkop, Roodborst, Winterkoning.

Een tocht door de Haarlemmerhout is als een reis door de geschiedenis. Sporen van het

ontstaan en het eeuwenlange gebruik zijn aan de plantengroei waarneembaar. Een groot deel van deze wandeling werd door F.W. van Eeden sr. in 1867 beschreven. Volg zijn voetsporen en vergelijk heden en verleden.

Bron: Mourik, J., S.C.V. Geelhoed & C.H. Langeveld, Op stap langs Hout en Spaarne     link